Blog-guiden.dk sætter fokus på den grønne omstilling og løsninger, der hjælper dig godt på vej.

  • Opvarmning af din bolig kan – afhængig af opvarmningsform – i høj grad belaste miljøet, så vi ser på mulige alternative opvarmningskilder, der kan hjælpe med med at reducere klimabelastningen af din bolig.

Effektiv, grøn opvarmning til din bolig

Suntherm er et dansk firma med base i Skive-egnen, der siden 2014 har arbejdet med udvikling af en innovativ nærvarme løsning til erstatning af opvarmning med oliefyr og naturgasfyr, der gør opvarmning af boliger mere effektiv, billigere og frem for alt grønnere!

Folketinget har i 2020 besluttet at både opvarmning af boliger med oliefyr og med naturgas helt skal udfases og erstattes med grønnere og mindre miljøbelastende varmekilder og her er nærvarme en god løsning.

Begrebet “nærvarme” dækker over, at det er varme der produceres ved den enkelte bolig på mere miljøvenlige måder end det er tilfældet med f.eks. opvarmning med oliefyr. Typisk anvendes varmepumper til produktionen af varme i nærvarmeanlæg.

Nærvarme med Suntherm Varme er resultatet af den udvikling, der startede i 2014 og fremstår i dag som en af markedets stærkeste, mest innovative og grønneste opvarmningsløsninger til private boliger.

Løsningen fra Suntherm indeholder en række elementer, der gør den mere miljøvenlig, mere effektiv og nemmere at anvende end de øvrige nærvarme løsninger på markedet.

Suntherm Varme er udviklet til at være den perfekte afløser til opvarmning med olie, da løsningen er specialudviklet til at kunne levere en høj fremløbstemperatur – hvilket øvrige varmepumper på markedet ikke kan!
Uden en høj fremløbstemperatur kan andre varmepumpeløsninger ikke levere tilstrækkelig varme til større huse med mindre god isolering. Her vil man som husejer i nogle tilfælde skulle udskifte de eksisterende radiatorer i huset og/eller anlægge gulvvarme.
Dette problem har Suntherm Varme løst, sådan at deres anlæg nemt kan levere den nødvendige varme uagtet hvilke radiatorer, der er i huset og isoleringsgraden på huset.

Den anvendte varmepumpe (læs mere om varmepumper her) er en af de mest effektive og støjsvage modeller på markedet og den er specielt tilpasset Sunthem Varme.

Saltbaseret varmelager fra Suntherm Varme

Herudover anvendes et patenteret, saltbaseret varmelager (også udviklet af Suntherm), der bevirker at produceret varme kan gemmes til senere brug, hvilket gør at brugen af varmepumpen både kan reduceres og automatisk optimeres til kun at producere varme på de tidspunkter, hvor det er billigst at gøre (f.eks. når der er varmere vejr eller når elprisen er lav).

Hele løsningen er cloudstyret og optimeres automatisk ud fra en række parametre (såsom vejret, tidligere forbrugsmønstre, ønsker fra beboerne i huset m.v.)

Du kan læse meget mere om opvarmning af dit hus med nærvarme fra Suntherm Varme her.

Og her på bolius.dk kan du finde gode råd om energirenovering af dit hus.